Ręczne techniki zaczepne – Ate-te-waza

Kara-zuki – pchnięcie z obrotem pięści o 180 stopni

Oi-zuki – pchnięcie w kroku zgodne z nogą wykroczną

Gyaku-zuki – pchnięcie w kroku przeciwne do nogi wykrocznej

powrót do:  Materiały szkoleniowe – 10 Kyu