🇵🇱🇯🇵 Dr Yoshida-Mądrowska w Bydgoszczy!

W dniu 27 listopada podczas zajęć grupy początkującej, mielimy zaszczyt gościć dr Yoshide-Mądrowską z Tokyo.

Zajęcia miały charakter wykładu ujętego w dwa bloki tematyczne

  1. Życie codzienne rodziny japońskiej, hierarchia członków rodziny, ich prawa i obowiązki.
  2. System szkolnictwa japońskiego, prawa i obowiązki ucznia.