Pozycje ceremonialne – Shizen-Tai

Tachi-zen (Musubi-dachi) – pozycja złączonych pięt

Iaigoshi-dachi – pozycja półklęcząca

Za-zen (Sei-za) – pozycja siedząca

Yoi-dachi – pozycja gotowości

powrót do:  Materiały szkoleniowe – 10 Kyu