Okite

Program ideowy Karate Tsunami

1. Powrót do tradycyjnej formy doskonalenia się w oparciu o ideę Karate.

2. Celem w Karate Tsunami jest osiągnięcie:

  • Bodai – stanu jedności ducha i ciała,
  • Nehan – stanu jedności i harmonii z otoczeniem.

Środkami do osiągnięcia celu są stosowane w jednakowym stopniu:

  • Zen – ćwiczenia medytacyjne,
  • Karate – ćwiczenia fizyczne.

3. Sztuka walki w Karate Tsunami służy do zrozumienia wartości życia własnego oraz innych ludzi, a także do:

  • doskonalenia się w aspekcie fizycznym,
  • rozwoju samodyscypliny,
  • nauki umiejętności skutecznej samoobrony.

4. Nie istnieje styl najlepszy. Wszystkie wnoszą do Karate określone wartości. W Karate Tsunami dąży się do opanowania i analizy dorobku różnych stylów bez skłaniania się w stronę któregokolwiek z nich. Unika się przez to zahamowań wywołanych jednostronnością rozwiązań jednego stylu.

5. Odrzucenie kultu mistrzów. Warunkiem postępu w Karate Tsunami jest wiara we własne możliwości. Celem procesu szkoleniowego jest rozwój refleksji i krytycznej oceny oraz świadomości i inicjatywy każdego studenta.

6. Wszechstronne wykorzystanie zasad równości i demokracji:

  • w procesie podejmowania decyzji,
  • w procesie szkoleniowym.

 

Tekst „Okite” w języku japońskim

Opracował: Takayuki Hirata Osaka
okitejap