Formy Tsunami

Kata (jap. dosł. forma ścisła) – wysoce sformalizowany rodzaj ćwiczeń stosowanych w wielu tradycyjnych sztukach i sportach walki. Są to sekwencje technik ataku i obrony, połączone z określonym poruszaniem, przyjęciem ściśle określonej pozycji i sposobu oddychania. Kata są bardzo ważną częścią programu nauczania Karate Tsunami. Zawierają one najbardziej podstawowe pozycje i techniki, oraz mają pomagać w zrozumieniu kluczowych zagadnień (np. zachowanie równowagi, odpowiedniego dystansu, postawy ciała). Kata są również często prezentowane podczas publicznych pokazów.
W Karate Tsunami wymagana jest znajomość odpowiednich, wskazanych niżej kata przy zdawaniu egzaminów na poszczególne stopnie uczniowskie.

  • Kata Kumo – 8 Kyu
  • Kata Haito – 7 Kyu
  • Kata Hareta Sora – 6 Kyu
  • Kata Matsukaze – 5 Kyu